शहाजी राजे छत्रपती किव्हा राजे झाले का नाही ?

स्वराज्य संयोजक श्री शाहजी राजे भोसले, ह्यांची महिमा गातांना एक गोष्ट जाणवते. ती म्हणजे शिवाजी महाराजांना स्वराज्याची बांधणी केली, पण त्या स्वराज्याची

Read more